Wednesday, 5 December 2012

Memasukkan gambar ke dalam blog

Post yang lepas hanya mengandungi teks sahaja.
Bagaimana jika ingin memasukkan gambar ke dalam posting pada blog anda.

klik sahaja pada ikon bertanda 'insert image' yang dibulatkan merah. Rujuk gambar berikut:

Apabila ikon berkenaan di klik, dialog box berikut dipaparkan:
Klik pada choose file (dibulatkan merah), cari file gambar yang berkenaan, dan klik open.

Gambar berkenaan akan dipaparkan spt. berikut:
Klik pada gambar yang telah diupload, dan klik butang Add Selected.


Berikut adalah gambar yang diupload menggunakan cara di atas.


Sumber imej: http://www.hdwallpapers.in/green_sea_view-wallpapers.html

No comments:

Post a Comment